Skip links

Montessori Alanları

Günlük rutininde yaşayarak karşılaştığı zorluklarda (düğme ilikleme, fermuar çekme, bağcık bağlama, bardağına su doldurma gibi) yetişkinden bağımsız ihtiyaçlarını giderebilmesi için çocuğa birçok kez tekrar yapma imkânı sağlar.

Pratik yaşam çalışmalarının hedefi, el–göz koordinasyonunu sağlamak, konsantrasyonu desteklemek ve ilkokulda üç parmakla düzgün kalem tutma becerisinin ön hazırlığıdır.

Duyu materyalleri, çocuğun duyusal farkındalığını geliştirerek, bir parçası olduğu dünyayı daha iyi algılayıp tanımasını sağlar. Çocukların duyusal hassasiyetleri gelişirken, nörolojik olarak beyin gelişimleri de desteklenir. Analitik düşünmeye yatırım yaparlar. Pembe kule, kahverengi merdiven gibi materyallerle nesneleri sıralayarak (kalından inceye, büyükten küçüğe) Desimal sisteme geçiş gerçekleşir.

Sayı – nesne ilişkisini kavrama, rakam oluşturma, ritmik sayma, 10 sayısını tamamlama gibi çok temel matematik bilgilerinin edinimi için zengin materyallerle zemin hazırlanır. Bu zemini kurduktan sonra, kurgulanan oyunlarla daha ileri matematik bilgileri ezberlenmeden, kalıcı olarak kavranır.

 

Yaşam döngüsünü anlama, yaşadığı çevrenin farkında olma, bitkilere ve hayvanlara karşı duyarlılık geliştirme, bakımlarını üstlenme, sorumluluk alma ve yaşadığı çevreyi koruma, estetik duygusunu geliştirme gibi amaçları, bilimsel deneylerle tecrübe etmelerini sağlayan çalışmalardır.

 

Ezberlemeye dayalı olmayan, görsel okuma kartları ve kabartmalı alfabe gibi çocuğun duyusal olarak da deneyimleyebileceği materyallerle, harflerle ve seslerle tanışma ve ilkokulda okuma yazma çalışmalarının temelini oluşturmaya yarayan aktiviteleri kapsar.