Skip links

Okul Psikoloğumuzdan Haberler

Öfke Yönetimi ve Krizler

Öfke duygusu; istediğinin olmaması, engellenme, haksızlığa uğrama, tehdit altında hissetme gibi olumsuz yaşantılara karşı verilen doğal tepkilerdir. Öfke anında kalp

Çocuklarda Dikkat Süresini Arttırmak

Dikkat; uyarıcıları seçebilme ve onlara yoğunlaşabilme kabiliyetidir. Gündelik eylemlerimizin neredeyse tamamında kullandığımız bir süreçtir. Sosyal, duygusal, akademik hayatlarımızda dikkat ve odaklanma

Çocuklarda Özgüven Gelişimi

Özgüven; kişinin olumlu benlik algısı, kendini kabullenmesi, yapabileceklerinin farkında olması, kendine saygı duyması olarak tanımlanabilir. Bebeğin doğduğu andan itibaren gelişmeye